Skip to content

Jeg tilbyder

 

 

Individuel terapi

 

De fleste af os mennesker oplever tidspunkter i vores liv, hvor vi føler os umulige og forkerte i forhold til os selv eller i forhold til dem, vi holder af – eller dem vi bliver nødt til at have en dagligdag sammen med.

 

Livet er fuld af overgange og oplevelser, der sætter gang i følelser og tanker om vores plads her i verden. Vi ved, at det er sådan, men det kan være svært at være midt i og endnu sværere at forstå.

 

Måske mærker du en indre uro, utilstrækkelighed, ensomhed og tristhed eller vrede. Måske føles forholdet til din partner, børn, svigerbørn eller forældre pludselig skævt og forkert, eller du føler dig utilpas sammen med kolleger og føler dig i det hele taget “ved siden af dig selv”.

 

Hvis du føler dig “ved siden af dig selv” kan det at gå i terapi være en stor støtte til, at du kan finde ind til, hvad din uro handler om, og hvordan det vil være godt for netop dig at indrette dit liv.

 

Parterapi

 

I parterapien arbejder I sammen med mig på at identificere det interaktionsmønster, som er med til at skabe problemer for jer som par.

Det kan f.eks. være at den ene af jer trækker sig mere og mere, mens den anden bliver mere og mere bebrejdende. Eller det kan være et mønster, med gensidige beskyldninger og bebrejdelser, hvor det gælder om at “vinde” og få ret. Og endelig er der også nogen gange et mønster, hvor begge parter trækker sig, lukker ned for jeres følelser og ikke mærker noget. Alle disse mønstre er indikationer af, at parforholdet lider under tab af kontakt, nærhed eller tryghed.

 

Jeg kan som parterapeut hjælpe jer med at identificere jeres mønstre, samt de underliggende følelser og ønsker, som er drivkraften bag.

 

Når I kan identificere og forstå, hvad der sker, er første skridt i retning mod forandring taget. I parterapien vil der så være fokus på at skabe en følelsesmæssig stabil, tryg og dyb kontakt mellem jer, og benytte denne som afsæt til at forbedre kommunikationen, og lære nye mere positive mønstre.

 

Gruppeterapi  

 

Gruppeterapi er forløb, hvor man undersøger sine følelser og tanker i fællesskab med andre. Man sidder 6-10 personer sammen, og skiftes til at lytte og fortælle. Jeg, som er erfaren psykoterapeut, styrer forløbet, og sørger for, at alle er inddraget. Desuden kommer jeg hver gang med relevante oplæg og øvelser.

 

Mine gruppeforløb adskiller sig fra andre gruppetilbud, fordi I ikke er sammensat ud fra specielle udfordringer og temaer. Der er plads til alle og man kommer med lige præcis det, der fylder den dag.

 

Vi arbejder fænomenologisk. Vi arbejder ikke resultatorienteret, men procesorienteret. Det betyder, at man ikke kan eller skal forberede sig og ikke skal præstere. Man skal bare være til stede i et fælles rum, hvor der ikke er noget, der er for stort eller for småt –  for sjovt, for kedeligt eller trist – et sted, hvor man kan være lige så kedelig, som man nu er og lige så larmende.

 

 

Hvorfor gruppeterapi?

Forskning viser, at gruppeterapi er lige så effektivt som individuel terapi til at hjælpe mennesker med psykiske udfordringer og ikke mindst unge, der typisk står et sted i livet, hvor de skal finde ud af, hvem og hvordan de er i verden. Hos unge er det vigtigt at opleve sig både som en del af en sammenhæng og som individ for at kunne udvikle en moden identitet. Man mener, at det at tilhøre en tryg gruppe og opleve, at man selv er vigtig, sammen med betydningsfulde andre, er det der styrker ens selvværd.

 

Virker det?

JA – Gruppeterapi virker endda rigtig godt på de fleste. Forskning peger på, at deltagere i gruppeforløb ofte får ligeså meget, hvis ikke mere, ud af gruppeterapi som af individuelle samtaler med en terapeut.

 

Den måde vi som mennesker forstår os selv på er meget påvirket af vores omgivelser, og hvordan andre reagerer på os. Derfor har andres fortællinger en kæmpe indflydelse på vores liv, særligt hvis de personer det drejer sig om, ligner os på nogle områder.

Det er helt normalt at tro, at man er den eneste i verden, der kæmper med netop de problemer man har. Derfor kan det være utroligt lettende at høre, at andre kæmper med det samme og mærke deres anerkendelse for, at man vover at tale åbent og ærligt. Ligesom det også er superbrugbart at udveksle ”tips og tricks” til, hvad man helt konkret kan gøre for at få det bedre.

 

Hvordan foregår det?

Hver gang vi mødes melder alle ind med, hvad der fylder hos dem netop denne dag – intet er for stort, for småt, for kikset eller for kedeligt! Man er ikke tvunget til at åbne op for sit inderste, men man forpligter sig til at deltage aktivt, både når man selv fortæller og når man skal lytte.

Når det er ens tur til at fortælle om sit eget liv, er det enormt kraftfuldt at få gruppens reaktion på det man siger. Ofte er der nogle, der har oplevet det samme, nogle der kan tilslutte sig netop de tanker, man har gjort sig, og nogle der måske har prøvet noget, der virkede rigtig godt i de forskellige situationer.

Det er vigtigt for alle, at alle bidrager til et trygt og tillidsfuldt miljø, hvor man kan være ærlige. Samtidig er det også supervigtigt at alle er med på, at der er 100 % tavshedspligt – Det der bliver talt om i lokalet, bliver i lokalet.

Send en besked for en uforpligtende forsamtale eller sms eller ring på 60622050.

 

Forskellig terapi til forskellige mennesker

 

Jeg tror på, at vi mennesker er forskellige og bruger derfor ikke en terapeutisk skabelon, men skræddersyr en individuel terapi til alle mine klienter.

 

Jeg tager i terapien udgangspunkt i Emotionsfokuseret Terapi (EFT).

 

Tanken bag er, at dine følelser/emotioner er dit navigationssystem, der gør, at du kan handle og orientere dig ude i verden lige fra du er helt spæd. Det er følelserne, der fortæller dig, om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt for netop dig.

 

Når du som voksen kan opleve, at det er svært rigtigt at mærke, hvad der er godt for dig, og hvad der er dine behov, så kan det være fordi, at vi livet igennem indretter os, så vi passer bedst til de omstændigheder, vi lever under, simpelthen for at ”overleve”.

 

På den måde kan det tidligere i livet have været mest hensigtsmæssigt for dig, at erstatte primære følelser med sekundære. Altså for eksempel at blive vred, når du var ked af det, eller skammede dig – eller omvendt at græde, når du i virkeligheden var rasende. Sådan danner vi alle vores individuelle mønstre – som kan føles helt forkerte, når de med tiden måske ikke længere er nødvendige.

 

I terapien undersøger vi sammen disse mønstre. For når du formår at komme i kontakt med og udtrykke dine primære følelser – de følelser der passer til situationen og ikke er tilpasset ydre forventninger og krav, så bliver du bedre til at mærke dine egne egentlige behov – og det giver dig en mulighed og et kvalificeret valg til at handle på de behov – bede om og tage det i tilværelsen, du gerne vil have.